Training locations

Training locations

Training is available online and in the following locations:-

CHINA

Chengdu РHangzhou  РGuangzhou РKaifeng РNanjing РShenzhen РSuzhou РXi РZhengzhou

 

AUSTRALIA

Brisbane